مزایایLSF

مزایایLSF

ویژگی سازه های سبک فولادی ,ال اس اف,lsf 1-هزینه کم همراه با کیفیت بیشتر و راحتی 2-زمان کوتاه اجرا که خواب سرمایه را در طول ساخت کاهش میدهد 3-استفاده از دانش روز مهندسی ساختمان همراه با استانداردهای جهانی 4-گالوانیزه بودن سازهاصلی ساختمان و مقاومت در برابر شرایط جوی و رطوبت وپوسیدگی و خوردگی 5-دوام وطول […]

ادامه مطلب