مراحل اجرای سازه ال اس اف

مراحل اجرای ساختمان با سازه ال اس اف 1_طراحی اولیه و پلان معماری 2_  طراحی سه بعدی 3_اجرای خاک برداری و فنداسیون 4-مونتاژ دیوار ها طبق پلان و نقشه های سازه ال اس اف 5-نصب دیوار ها طبق نقشه و فیکس و محکم کاری و اجرای بولت و هلدان ها 6-اجرای پوشش سقف به صورت […]

ادامه مطلب