سوله ورزشی و کارگاهی

ساخت سوله های صنعتی با استفاده از سیستم (ال اس اف  و سی اف اس )به دلیل قدت ذاتی فولاد و کیفیت و ضد حریق بودن آن سازه را در مقابل حوادث زیانبار از قبیل آتش سوزی،سیل ،زلزله وطوفان و تند باد مقاوم میسازد که از دیگر مزایای آن میتوان به سرعت ساخت ،کاهش هزینه […]

ادامه مطلب